آهنگ از روزگاران محمد نوری

از روزگاران

محمد نوری

بر بال اَبری پنهان رویای مَستی
در خواب بَرگی تنها پروازِ هَستی
در ماه باران اندوه پاییز
آمد هزاران لحظه پرنده ی من تو بخوان
از روزگــــاران روزی
پرنده ی من تو بمان!!!
در باغِ جانم!!! بخوان ترانه هـــا را
در سبزه زاران!!! ببین پروانه هــــا را
در خواب برگی تنها!! در خواب پاییز!!

بر ساحل دور زیبا سپیده آید تو ببین
بر دشت و صحرا دریا ستاره بارَد تو بچین
در باغِ جانم!!! بخوان ترانه هـــا را
در سبزه زاران!!! ببین پروانه هــــا را
بوی خوب بهار در آسمـــان!!
بر آب و باد و خاک همه جـــا، همه جـــا با من
تصویر روی گُل، بر موجِ آب
در کوه و دشتِ پاک همه جـــا، همه جـــا با من
کلمات کلیدی :
--:--
--:--