آهنگ بیا بار سفر بندیم محمد نوری

بیا بار سفر بندیم

محمد نوری

گَر یک شب تو را در خواب بینم به دریا نَقشی از مهتاب بینم
دوباره بینمت خندون بیایی دوباره سینه رو بی تاب بینم

بیا بار سفر بندیم از این دَشت زِمستون باز توی این خونه برگشت
بیا تا قصّه ها گویم برایت که دوران جدایی دیر بگذشت

اگر یک شب تو برگردی دوباره به گیسویت می افشونم ستاره
نمیدونی مگه اِی نازنینم؟؟!! دلم هر روز و شب در اِنتظاره

بیا بار سفر بندیم از این دَشت زِمستون باز توی این خونه برگشت
بیا تا قصّه ها گویم برایت که دوران جدایی دیر بگذشت

به تو گویم بیا اِی نازنینم که با مُژگون زِ پایت خار چینم
گُل عُمر منو باد خزون بُـــرد!!! گل ناز مَنی داغت نَبینم
آآآی… گُل عُمر منو باد خزون بُـــرد!!! گل ناز مَنی داغت نَبینم

بیا بار سفر بندیم از این دَشت زِمستون باز توی این خونه برگشت
بیا تا قصّه ها گویم برایت که دوران جدایی دیر بگذشت
--:--
--:--