آهنگ غم پنهان محمد معتمدی

غم پنهان

محمد معتمدی

از این غم پنهان و این گریه ناغافل
پیداست چه خواهد کرد رویای تو با این دل
این حادثه در من چیست تا نام تو می اید
از اینه می پرسم عاشق شده ام شاید
بیتاب و دلتنگم و حیران جدایی
تا کی نبرد آه دلم راه به جایی
دل بردی و من ماندم و چشمی که شب و روز وامانده به این پرسش دیرین
که کجایی
تنها با آه ماندم کجایی
شیدا ، ای ماه ، خواندم کجایی...
--:--
--:--