آهنگ مولای عشق علیرضا عصار

مولای عشق

علیرضا عصار

بوی خون در کوچه ها آید همی
یاد یار مهربان آید همی

سفره های خالی از نان و نمک
کو ندای خالص کنا معک

امتی از نسل سفیانی به پا
پس چرا بر نی شدی ای مه لقا

بی تو شمشیر بر خلایق می کشند
تیغ بر روی حقایق می کشند

بی تو وسعت در کنارم تنگ شد
بر سر میز صدارت جنگ شد

تا تو بودی باغ عزت باز بود
انتهای نام تو آغاز بود

بی تو وسعت در کنارم تنگ شد
بر سر میز صدارت جنگ شد

چون گدا بر در گه هر خط شدیم
نوکران هر کس نا کس شدیم

بوی خون در کوچه ها آید همی
یاد یار مهربان آید همی

سفره های خالی از نان و نمک
کو ندای خالص هنا معک

امتی از نسل سفیانی به پا
پس چرا بر نی شدی ای مه لقا

بی تو شمشیر بر خلایق می کشند
تیغ بر روی حقایق می کشند
کلمات کلیدی :
--:--
--:--