آهنگ پایان حرفات نیما مسیحا

پایان حرفات

نیما مسیحا

دارم خوابت رو میبینم، تو بیدارم نکن هرگز
بدون عشقم حقیقت داشت، پس انکارم نکن هرگز
نگاهت کردم و چشمات فقط زیر سوالم برد
پرید سمت آغوشت ولی سنگت به بالم خورد
اگه پایان حرفاته سکوتم خاطرت باشه
اگه از یادت تو رفتم سقوطم خاطرت باشه
اگه قلبت نمیخوادم اشاره کن خودم میرم
اگه از بودنم سیری ملالی نیست میمیرم
میمیرم
ستاره بودی و دستی یه شمع رو به بادت کرد
یه ترس از عشق دیروزی به من بی اعتمادت کرد
گذشته های تلخت رو به روی تو نمیارم
بیا با من تلافی کن بفهمی دوستت دارم
دوستت دارم
اگه پایان حرفاته سکوتم خاطرت باشه
اگه از یادت تو رفتم سقوطم خاطرت باشه
اگه قلبت نمیخوادم اشاره کن، خودم میرم
اگه از بودنم سیری ملالی نیست میمیرم
میمیرم
--:--
--:--