آهنگ دلم گرفته نیما مسیحا

دلم گرفته

نیما مسیحا

دلم گرفته بی تو ، چشام دریای خونه
دلم گرقته بی تو ، نزار گم شم تو، رگبار زمونه
دلم گرفته بی تو ، منو به گریه نسپار
دلم گرفته بی تو ، رهام کن از این زنجیر و دیوار
دلم گرفته بی تو ، دیگه آروم ندارم ، دیگه حتی نمی خوام سر روی شونت بزارم
دلم گرفته بی تواسیر و گوشه گیرم ، نزار بسوزم و ویرون بشم اما نمیرم
دلم گرفته بی تو

به مرز شب ریسدم ، ببین دچار ترسم ، کمک کن بگذرم از گیر و دار این جهنم
ببین تو این هیاهو ، چه بغضی تو گلومه ،هنوز مردابی از فریاد و ظلمت روبرومه
دلم گرفته بی تو ، چشام دریای خونه
دلم گرقته بی تو ، نزار گم شم تو، رگبار زمونه
--:--
--:--