آهنگ شباهنگام پالت

شباهنگام

پالت

تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم شباهنگام
شباهنگام که می گیرد بر شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی
وز آن دل خستگانت راست، وز آن دل خستگانت راست اندوهی فراهم
گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم
گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم

تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم شباهنگام
شباهنگام که می گیرد بر شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی
وز آن دل خستگانت راست، وز آن دل خستگانت راست اندوهی فراهم
گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم
گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم
کلمات کلیدی :
--:--
--:--