آهنگ لیلی پالت

لیلی

پالت

دوباره هوای شهر بی قراره
ستاره، ستاره ای به شب نداره
دوباره هوای شهر بی قراره
زمستون به روی شهر موندگاره، لیلی

لیلی لیلی، امید شهر بی قراره
لیلی آخ لیلی، چراغ آسمون تاره
لیلی لیلی، بگو که آسمان بباره
لیلی آخ لیلی، بگو که برگرده دوباره، لیلی

پرستو های شادی پر گرفتند
دل از آبادی ما بر گرفتند
به راه شهرهای آفتابی
زمین سرد پشت سر گرفتند

لیلی لیلی، امید شهر بی قراره
لیلی لیلی، چراغ آسمون تاره
لیلی آخ لیلی، بگو که برگرده دوباره
لیلی آخ لیلی، بگو که آسمان بباره، لیلی

سحرگاهان که این دشت طلاپوش
سراسر می شود آواز و آغوش
به دامان چمنی غنچه بنشین
بهارم باش با لب های خاموش، لللی لی

لیلی لیلی، امید شهر بی قراره
لیلی لیلی، چراغ آسمون تاره
لیلی آخ لیلی، بگو که آسمان بباره
لیلی آخ لیلی، بگو که برگرده دوباره، لیلی
--:--
--:--