آهنگ بام تهران پالت

بام تهران

پالت

بیا آتش باش بیا به جان من ریز
داغم کن اعجازی کنیم غروب پاییز

بیا قصه شو تو این شبای بی خواب
خوابم کن آزادم کن از زنجیر مهتاب

بیا نغمه شو بیا ترانه سر کن
بیا آغاز شو شوری دگر کن

بیا باور کن امید باد و باران
بیا پروانه شو بالی بزن از بام تهران

سال تا سال اگه بی عشق موندین
آوازایی هست که باید میخوندین

صبح تا شب اگه از پا میوفتیم
قصه هایی هست که باید میگفتیم

بیا قصه شو تو این شبای بی خواب
بیا آزاد شو از این شهر بی تاب

بیا خنده شو تو خشکی خیابان
بیا پروانه شو بالی بزن از بام تهران
--:--
--:--