آهنگ رسوا شهرام شکوهی

رسوا

شهرام شکوهی

رسوا ، تنها ، حال من پیداست
هردم از غم در قلبم غوغاست
بمان که ماندنت مرا نفس دهد نفس نفس
گریز من فقط تویی ، ز دام بدترین هوس
رسوا دل من ، تنها دل من ، جان در پی تو

رسوا دل من ، تنها دل من
جان در پی توست ، در غم و ماتم

بمان که ماندنی شوم ، که غم ز من جدا شود
بمان که بهر ماندنت تمام من دعا شود
رسوا دل من ، تنها دل من
جان در پی توست ، در غم و ماتم
--:--
--:--