آهنگ تا نفس هست شهرام شکوهی

تا نفس هست

شهرام شکوهی

رفتم از دست بیا ، تا نفس هست بیا
تا مسیرمون نرفته سمت بن بست بیا
گاه و بی گاه بیا ، با دلم راه بیا
دیگه کوتاهی نکن کمی کوتاه بیا
بی دل و مست، با من هم دست
مثل این دل که به لبخند تو پیوست
رفتم از دست، تا نفس هست
پا به پای من و هم دست دلی مست بیا
بیا بیا

عشق کمیاب بیا ، مثل مهتاب بیا
مثل بارون رو تن خاک، من و دریاب بیا
تا زمان هست بیا ، تا توان هست بیا
بهترین صورتِ عشق تا جهان هست بیا

بی دل و مست با من هم دست
مثل این دل که به لبخند تو پیوست
رفتم از دست تا نفس هست
پا به پای من و هم دستِ دلی مست بیا
بیا بیا
--:--
--:--