آهنگ تسلیم شهرام شکوهی

تسلیم

شهرام شکوهی

وقتی تو رو میبینم دیگه تسلیمم
بازم به تو می بازم اینه تصمیمم

هر بار پیشمی انگار اولین باره
با تو واسه من دنیا همه چی داره ، هیجان داره

آره دست من نیست دیگه
داره قلبم میگه با تو عاشقترم
تو منو آخرم با همین خوبیا
با فداکاریات عاشقم کردی عاشق

آره دست من نیست دیگه
داره قلبم میگه با تو عاشقترم
تو منو آخرم با همین خوبیا
با فداکاریات عاشقم کردی عاشق

داشتن تو شده عشقی که همیشه بی نظیره
تو واسه من خود عشقی ، همون عشقی که نمیره

آره دست من نیست دیگه
داره قلبم میگه با تو عاشقترم
تو منو آخرم با همین خوبیا
با فداکاریات عاشقم کردی عاشق

آره دست من نیست دیگه
داره قلبم میگه با تو عاشقترم
تو منو آخرم با همین خوبیا
با فداکاریات عاشقم کردی عاشق
--:--
--:--