آهنگ خیال کن شهرام شکوهی

خیال کن

شهرام شکوهی

خیال کن روزگارم رو به راه.
خیال کن رفتیو دلم نمرده.
خیال کن مهربون بودیو قلبم کنارتو ازت زخمی نخورده.
خیال کن هیچی بین ما نبوده.
خیال کن خیلی ساده داری میری.
خیال کن بیخیال بیخیالم.
شاید اینجوری آرامش بگیری.
گذشتی از منو ساکت نشستم.
گذشتی از منو دیدی که خستم.
تو یادت رفته که توی چه حالی کنارت بودمو زخماتو بستم.
--:--
--:--