آهنگ برو شهرام شکوهی

برو

شهرام شکوهی

تنها منم
همه درد تنم
یادگاری تو
چشم خیس و ترم
های لا لا لای لای لا لای

واسه اینکه دار وندار منی
که انقدر تو رو دوست دارم برو
نذار گریه هامو ببینی عزیز
یه کاری نکن کم بیارم برو

زمین و زمان مست یک عشق توست
می خوام از زمین و زمان کنده شم
تو حتی نگاهم نکردی چرا
یه کاری نکردی که شرمنده شم

یه چیزی تو چشمای خیس تو بود
که خیلی نمی شد تماشاش کرد
تو رو می کشیدم که یادم نری
منه شاعر رو عشق نقاش کرد

تنها منم
همه درده تنم
یادگاری تو چشم خیس و ترم
های لا لا لای لای لا لای

خداحافظی می کنی با کسی
که از تو یه دنیا محبت گرفت
خداحافظی درد سنگینیه
الهی بمیرم که گریه ات گرفت

تنها منم
همه درده تنم
یادگاری تو چشم خیس و ترم

تنها منم
همه درده تنم
یادگاری تو چشم خیس و ترم
های لا لا لای لای لا لای
--:--
--:--