آهنگ عاشق بمون شهرام شکوهی

عاشق بمون

شهرام شکوهی

هر کی عاشق نیست بی طرفداره
زندگی بی عشق فقط آزاره
توی این دنیا هرکی دل سرده به خودش بد کرده
با عشق همه چی دیدنی تره عاشق بمون
بی عشق روزا به سختی می گذره عاشق بمون
دستای عاشق سمت هم میرن
عاشقا بی عشق می میرن
چی مگه جز عشق می مونه از دنیا
عاشقم کن خدایا

هر کی عاشق نیست بی طرفداره
زندگی بی عشق فقط آزاره
توی این دنیا هرکی دل سرده به خودش بد کرده

با عشق همه چی دیدنی تره عاشق بمون
بی عشق روزا به سختی می گذره عاشق بمون

با عشق همه چی دیدنی تره عاشق بمون
بی عشق روزا به سختی می گذره عاشق بمون ...
--:--
--:--