آهنگ فریاد شهرام شکوهی

فریاد

شهرام شکوهی

قاب عکست رو به رومه
بغض تلخی تو گلومه
گریه در حال هجومه
چشم من غرق تماشات
هنوزم خوبی تو عکسات
عشق من خدا به همرات
ساکت فریاد کشیدم
وقتی که از تو دل می‌بریدم
ساکت فریاد کشیدم
فقط صدامو خودم شنیدم
فریاد فریاد فریاد فریاد

غم تموم شبو پوشوند
رفتنت دنیا رو لرزوند
کاش می‌شد عکست رو سوزوند
قاب عکست توی دستام
بیشتر از همیشه تنهام
آخ چقدر دستات رو می‌خوام
ساکت فریاد کشیدم
وقتی که از تو دل می‌بریدم
ساکت فریاد کشیدم
فقط صدامو خودم شنیدم
فریاد فریاد فریاد فریاد
--:--
--:--