آهنگ خوب یا بد علی اصحابی

خوب یا بد

علی اصحابی

منم دلم می خواد که با همه بخندم
اما نمیشه، هی بر می گردم
به خاطرت
به اون نگاهت
به این که شاید یه روز
دوباره بگی میخوامت

خوب یا بد ایندفعه باید
حرف دلمو بگم راحت
دوستِ دارم و دوست دارم
تا تهِ دنیا توو این حالت
خوب یا بد ایندفعه باید
حرف دلمو بگم راحت

دوستِ دارم و دوست دارم
تا تهِ دنیا توو این حالت
ببین می خوامت، دلم می گیره
کنار عکست، همیشه گریم می گیره
همیشه هرجا به یادت هستم
برگرد نگام کن

می بینی به پات نشستم
خوب یا بد ایندفعه باید
حرف دلمو بگم راحت
دوستِ دارم و دوست دارم
تا تهِ دنیا توو این حالت
--:--
--:--