آهنگ عشق عمیق سیامک عباسی

عشق عمیق

سیامک عباسی

عشقم بهت عمیق بود اما
تو حال و روزم رو نمی دیدی
انقدر غرق بچگی بودی
دلبستگی هامو نفهمیدی
عشقم بهت عمیق بود اما
این عشقو باید ترک می کردم
از من گریزون بودی و ای کاش
از روز اول درک می کردم
حالا همین تنهایی بی رحم
با من رفیقی دل وفاداره
نون و نمک خوردیم، یه جوری که
دست از سر من بر نمی داره
عشقم بهت عمیق بود اما
قلبم عمیق تر شکست انگار
چیزی ازت به دل نمی گیرم
راحت برو، محکم قدم بردار
از آرزوهامون جدا موندیم
تو خاطرات گذشته جا موندیم
--:--
--:--