آهنگ نگم برات ایوان بند

نگم برات

ایوان بند

این روزا یکی تو خیالمه خوش به حالمه
خوده تویی آره خوده تویی
این روزا اونی که نفسه من
همه کس من شده تویی آره خوده تویی
از اینکه میگم دیوونه ترم زده به سرم
نگم برات دیگه نگم برات
از اون لحظه که میشینی پیشم
دیوونه میشم نگم برات دیگه نگم برات
نگم براتون چی داره اون چشاتون
نمیشه پلک زد چقدر ماه شدی خاتون
نگم براتون چه میچسبه باهاتون
وسوسه میشه آدم با خنده هاتون
آدم با خنده هاتون

بشکن این دله خونو بعدش ولی بمونو
میدم واسه تو جونو حالا کجاشو دیدی
اسمت میاد عزیزم شهرو بهم میریزم
عمدی که نیست مریضم
کجاشو دیدی حالا کجاشو دیدی
نگم براتون چی داره اون چشاتون
نمیشه پلک زد چقدر ماه شدی خاتون
نگم براتون چه میچسبه باهاتون
وسوسه میشه آدم با خنده هاتون
آدم با خنده هاتون
--:--
--:--