آهنگ انگیزه شهرام شکوهی

انگیزه

شهرام شکوهی

قبل از تو هیچکی تو دلم حتی یکم ارزش نداشت
اومدنت به زندگیم جایی واسه غصه نذاشت

نگاه تو بهم انگیزه میده
خدا تورو واسه من آفریده
عجیبه با تو اینقد رو به راهم
چقد با داشتنت بی اشتباهم

هر چی از من میخوای بخواه اما نخواه ترکت کنم
خیلی خیلی سخته برام بد شی باهام حتی یکم

نگاه تو بهم انگیزه میده
خدا تورو واسه من آفریده
عجیبه با تو اینقد رو به راهم
چقد با داشتنت بی اشتباهم

نمیتونم حتی یه بار به چشمای تو شک کنم
میخوام تا جایی که میشه به عشقمون کمک کنم
چی واسه من بهتر از این که دارمت پیش خودم
حس می کنم کنار تو آدم بهتری شدم

نگاه تو بهم انگیزه میده
خدا تورو واسه من آفریده
عجیبه با تو اینقد رو به راهم
چقد با داشتنت بی اشتباهم
--:--
--:--