آهنگ لیلی شهرام شکوهی

لیلی

شهرام شکوهی


عجب چابک خزانی هست لیلی
که زود از دام عشقم جست لیلی
به روی آرزوهام بر دلِ تنگ
دری وا کرده بودم ، بست لیلی

لیلی لیلی لیلی جان

گلی دیدم ولی خارش ندیدم
به هر خاری دلم را خست لیلی
هزاران رشته ی امیدواری
به عشقش بستم و بگسست لیلی

لیلی لیلی لیلی جان

چه بزمی بود بزم دلشکستن
شکستم تا شود سرمست لیلی
اگر با من نبودش هیچ میلی
چرا ظرف مرا بشکست لیلی
کلمات کلیدی :
--:--
--:--