آهنگ گلایه ای نمی کنم حمید حامی

گلایه ای نمی کنم

حمید حامی

به خدا گلایه ای نمی کنم
اگه از دنیای من پر بکشی

اگه مثل همیشه با رفتنت
مثل روح از تن من جدا بشی

واسه من همین یه جمله کافیه
که بگی یه روزی عاشقم بودی

بگی تنها لحظه ای دلواپس
این همه گریه و هق هقم بودی

به خدا گلایه ای نمی کنم
به خدا گلایه ای نمی کنم

به خدا گلایه ای نمی کنم
اگه از هرچی که بوده بگذری

اگه مرگمو ببینی و بازم
بگی که خسته شدی میخوای بری

بی تو فردایی ندارم که بخوام
به نبودن تو عادت بکنم

بی تو دیگه زنده نیستم که یه روز
حتی از خدا شکایت بکنم

به خدا گلایه ای نمی کنم
به خدا گلایه ای نمی کنم

به خدا گلایه ای نمی کنم
اگه زندگیمو از من بگیری

اگه ظلمتو به من ببخشی و
منو از روزای روشن بگیری

به خدا گلایه ای نمی کنم
اگه بی تو تا همیشه تنها شم

واسه من فقط همین کافیه که
توی خاطرات تو زنده باشم

به خدا گلایه ای نمی کنم
به خدا گلایه ای نمی کنم
--:--
--:--