آهنگ کوتاه بیا پازل

کوتاه بیا

پازل

تنگه دلم خیلی‌ ولی‌ نمیارم به روت
مقصر منم که باید بگم بار آخرم بود
که عاشق شدم ولی‌ نبود دست خودم
طرز نگات برگ برندت بود
میتونستم برم خیلی زودتر از این حرفا
نشد راضی‌ دلم اما که دل بکنه
بار اول که ما همو دیدیم دلم رفتو
باید رد میشدم از تو مثل همه

کوتاه بیا دل پریشون کوتاه بیا
کو تا بیاد یکی مث اون کو تا بیاد
کوتاه بیا دل پریشون کوتاه بیا
کو تا بیاد یکی مث اون کو تا بیاد

نشد وسط نکشم حرفتو
تو یه قفس داری تویه قلبِ تو
برعکس تو حالم بده من
یه تنه خودم میکشم حبس تو

نشد وسط نکشم حرفتو
تو یه قفس داری تویه قلبِ تو
برعکس تو حالم بده من
یه تنه خودم میکشم حبس تو

کوتاه بیا دل پریشون کوتاه بیا
کو تا بیاد یکی مث اون کو تا بیاد
کوتاه بیا دل پریشون کوتاه بیا
کو تا بیاد یکی مث اون کو تا بیاد
کلمات کلیدی :
--:--
--:--