آهنگ اصلا دلم خواست پازل

اصلا دلم خواست

پازل

دلم خواست
این جنون آنی که
حس روانی که اومد از زمانی که
دیدم چشمات و حتما عشق
این قلب ِ دیوونه که
دیوونه میمونه که
خوب اینو میدونه که
حسش با تو حتما عشقِ
مگه تقصیر من بود دیوونه ت شدم از همه رد شدم
تو نمیمونه به یادت اما دلم میخوادت

اصلا دلم خواست
تو بشی دنیام ببینی تنهام
بدونی خیلی من خودت و میخوام
تو رو دوست دارم
به جز عشق تو چاره ندارم

قلبم سر حال ِ که
خستگی محال ِ که
زندگیم باحال که
جادوی دنیام حتما عشق
یه فکرایی داره که
سر به سر میذاره که
بازی در میاره که
میگم این کارا حتما عشق ِ
مگه تقصیر من بود دیوونه ت شدم از همه رد شدم
تو نمیمونه به یادت اما دلم میخوادت

اصلا دلم خواست
تو بشی دنیام ببینی تنهام
بدونی خیلی من خودت و میخوام
تو رو دوست دارم
به جز عشق تو چاره ندارم
--:--
--:--