آهنگ حواسم هست بهت سینا درخشنده

حواسم هست بهت

سینا درخشنده

شاید باورت نشه ولی عاشقت شدم
چه فرقی میکنه تو عاشقیو خودم
شاید باورت نشه منو تو مسافریم
همین قشنگه که تا آخرش با هم بریم

حواستم نباشه حواسم هست بهت
بخاطر دلم جونمو میدم بهت
حواستم نباشه حواسم هست بهت
بخاطر دلم جونمو میدم بهت

اصلا هرچی که بگی با شما که راه میام
آخه من برای کی این همه کوتاه میام
میگی حسودی میکنن حس خاصم به توعه
توام کیف میکنی من حواسم به توعه

حواستم نباشه حواسم هست بهت
بخاطر دلم جونمو میدم بهت
حواستم نباشه حواسم هست بهت
بخاطر دلم جونمو میدم بهت

حواستم نباشه حواسم هست بهت
بخاطر دلم جونمو میدم بهت
حواستم نباشه حواسم هست بهت
بخاطر دلم جونمو میدم بهت
--:--
--:--