آهنگ قایق کاغذی سینا درخشنده

قایق کاغذی

سینا درخشنده

سرمو گذاشتم هر شب من روی شونه ی دردام
با یه قایق کاغذی من زدم به دل دریا
روی این دلم هزار زخم پر از درد به ناحق
من شدم سیاهی شب پر نورم سکوت مطلق
دیگه دنیا واسه من تاریکه زندگی کوره رهی باریکه آخر قصه ی من نزدیکه
این منم از همه جا وامانده از همه مردم دنیا رانده رانده و خسته و تنها مانده
میشه صد سال که گل عشق توی باغچم پژمرد
من نوشتم دوست دارم خیلی ساده ولی خط خورد
دیگه دنیا واسه من تاریکه زندگی کوره رهی باریکه آخر قصه ی من نزدیکه
این منم از همه جا وامانده از همه مردم دنیا رانده رانده و خسته و تنها مانده
دیگه دنیا واسه من تاریکه زندگی کوره رهی باریکه
میشه صد سال که گل عشق توی باغچم پژمرد من نوشتم دوست دارم خیلی ساده ولی خط خورد
کلمات کلیدی :
--:--
--:--