آهنگ منحصر به فرد سینا درخشنده

منحصر به فرد

سینا درخشنده

من دلیل زندگیم چشماته
خط قرمزم فقط اشکاته
من دل تو از خودت قرض کردم
برا داشتنت پیش خودم نذر کردم
هر چی سد دیدی خودت پل کردی
من مودیو تحمل کردی
عوضش برا دلت مردم
تنهایی جا دوتامون غصه میخوردم

سر تو باز بیار بزار رو دوش من
هر موقع غم داری بیا بگو توو گوش من
منحصر به فرده خنده های
سهم من از زندگی برای تو

سر تو باز بیار بزار رو دوش من
هر موقع غم داری بیا بگو توو گوش من
منحصر به فرده خنده های
سهم من از زندگی برای تو

کاش دوتایی پیش هم پیر شیم
حلقه شم برا تو زنجیر شی
تا تهش جدا نشه رامون
کور شه چشم حسودامون

سر تو باز بیار بزار رو دوش من
هر موقع غم داری بیا بگو توو گوش من
منحصر به فرده خنده های
سهم من از زندگی برای تو

سر تو باز بیار بزار رو دوش من
هر موقع غم داری بیا بگو توو گوش من
منحصر به فرده خنده های
سهم من از زندگی برای تو
--:--
--:--