آهنگ زندگی من بابک جهانبخش

زندگی من

بابک جهانبخش

چقدر این لحظه های که حواست نیست نفس گیره
همینجور پیش بری همه چیمون به باد میره

حواست نیست به رویایی که از هم داره می پاشه
بذار این زندگی یه روز شبیه زندگی باشه

یکم جاتو عوض کن که شاید بهتر منو دیدی
خودتو جای من فرض کن شاید حالمو فهمیدی

بذار محدود بشم با تو به چیزایی که دوست دارم
من از هر چیزی غیر از تو به حد مرگ بیزارم

بذار این زندگی با تو ، از این حال و هوا دور شه
دلم خوش باشه که زندم دلم یه ذره مغرور شه

شبو از فرط تنهایی به دلتنگی گرفتارم
روزا غرق تشویشم عجب روز و شبی دارم

عجب روز و شبی دارم

یکم جاتو عوض کن که شاید بهتر منو دیدی
خودتو جای من فرض کن شاید حالمو فهمیدی

دارم از زندگی میگم نه یه سال و یه هفته
می ترسم روزی برگردی که هستیمون به باد رفته

یکم جاتو عوض کن ...
--:--
--:--