آهنگ زندگی ادامه داره بابک جهانبخش

زندگی ادامه داره

بابک جهانبخش

خوش باشی هر جا که هستی
تویه این گردش تقویم
ما یه جاهایی حریفه
جبر زندگی نمیشیم
دور هم می گشتیم اما
تو جهان های موازی
نرسیدن منطقی بود
ته این دیوونه بازی
خوش باشی هر جا که هستی
یادتم هرجا که هستم
من به رومم نمیارم
که چقدر بی تو‌شکستم
جنگل از بیرون قشنگه
از تو‌که چند تا درخته
این که محکم باشی اما
از درون بخشکی سخته

با تو‌ تقدیرم گره خورد
به یه مشت اما و ای کاش
بعد من مراقب اون
خنده های لعنتیت باش
بعد من فکر خودت باش
غصه رسم روزگاره
ما چه باشیم چه نباشیم
زندگی ادامه داره

واسه ما گذشتن از هم
یه مسیر ناگزیره
اما هیچکی جای مارو
تو دل هم نمیگیره
آدمها به مهربونی
خیلی زود وابسته میشن
آدمای تنها زودتر
ساده تر شکسته میشن
شکسته میشن
شکسته میشن

با تو‌‌تقدیرم گره خورد
به یه مشت اما و ای کاش
بعد من مراقب اون
خنده های لعنتیت باش
بعد من فکر خودت باش
غصه رسم روزگاره
ما چه باشیم چه نباشیم
زندگی ادامه داره

با تو‌‌ تقدیرم گره خورد
به یه مشت اما و ای کاش
بعد من مراقب اون
خنده های لعنتیت باش
بعد من فکر خودت باش
غصه رسم روزگاره
ما چه باشیم چه نباشیم
زندگی ادامه داره
--:--
--:--