آهنگ ‎بد تو فکرتم سینا درخشنده

‎بد تو فکرتم

سینا درخشنده

میزنی زخم به قلبی که درگیره توئه
‎رو خودت هم نیاری که تقصیر توئه
اینکه باشم تو دنیات تو تقدیر توئه

‎این جدایی واسه تو مثه آب خوردنه
‎واسه ی من شبیه تو دریا مردنه
‎قید دنیاشو واست کی اینجور میزنه
‎کاشکی عطرت نمی موند تو خونه بعد تو
‎هیشکی اینجور نسوزوند دلم رو قد تو
‎از خودم خسته میشم تا میشه حرف تو
‎کاشکی حتی نداشتم یه دونه عکستو
‎آخرش شب میشه این روزا بدونه تو
‎بد تو فکر تو هستم همش به جونه تو
‎آخ چی میشه بذاری کنار غرورتو
‎من هنوزم میخوام حس کنم حضورتو

‎راه برگشت واسه تو همینجاست
‎رو به روت
‎این پل ها رو گذاشتم که برگردی یه روز
‎تا کی آخه به قلبم بگم اینجا بسوز

‎این جدایی واسه تو مثه آب خوردنه
‎واسه ی من شبیه تو دریا مردنه
‎قید دنیاشو واست کی اینجور میزنه
‎کاشکی عطرت نمی موند تو خونه
‎بعد تو
‎هیشکی اینجور نسوزوند دلم رو قد تو
‎از خودم خسته میشم تا میشه حرف تو
‎کاشکی حتی نداشتم یه دونه عکستو
‎آخرش شب میشه این روزا بدونه تو
‎بد تو فکر تو هستم همش به جونه تو
‎آخ چی میشه بذاری کنار غرورتو
‎من هنوزم میخوام حس کنم حضورتو
کاشکی عطرت
--:--
--:--