آهنگ مادر مهدی یراحی

مادر

مهدی یراحی


از راه دوری اومدم کنارت / نزار بگن دوباره دیر رسیدم
بخاطره من که تمام عمرم / به عشق این لحظه نفس کشیدم
نفس بکش بزار یه بار دیگه / عطر نفسهات تنمو بگیره
پاشو میخوام صورتتو ببوسم / بغض که تا نبوسمت نمیره

فکر غریبیه مسافرت باش / اینجا کسی رو غیر تو ندارم
پاشو اتاقمو نشونم بده / بغضمو تو کدوم اتاق ببارم
چی شده گلدونا رو آب ندادی / گل ، چه بلای به سرت اومده
پاشو عزیز حالا که وقت خواب نیست / چشماتو وا کن پسرت اومده
چشماتو وا کن پسرت اومده

بوی خدا گرفته جا نمازت / تنها نمیزاره فرشتهاشو
ببخش عزیز دوباره دیر رسیدم / تو رو به هرچی میپرستی پاشو

فکر غریبیه مسافرت باش / اینجا کسی رو غیر تو ندارم
پاشو اتاقمو نشونم بده / بغضمو تو کدوم اتاق ببارم
چی شده گلدونا رو آب ندادی / گل ، چه بلای به سرت اومده
پاشو عزیز حالا که وقت خواب نیست / چشماتو وا کن پسرت اومده
چشماتو وا کن پسرت اومده
کلمات کلیدی :
--:--
--:--