آهنگ غزال مهدی یراحی

غزال

مهدی یراحی


غزال وما یصیدونه .. ما لاحه سهم صیاد
یصید بنظرة عیونه .. هیهات وحلم ینصاد
شفته وصوبت سهمی .. بعیونه انصبت آنی
بسهم مسحور صوبنی .. من عنده شکیت آنی
رمانی وصوب الدلاّل
سحرنی وسلمت بالحال
غزال .. غزال .. غزال
لا صاید ولا مصیود یسالنی بعد وینه
غزال ویرعی بالجنه وسهامه بطرف عینه
عیونه من سواد اللیل .. وکل نظرة بسهم جارح
من خده الورود تغار.. وشعره بلا مشط سارح
غزال .. غزال .. غزال
فز من رمیتی وهاجر اصیل وراح من ایدی
اش قد حاولت القاه هلال وغاب من عیدی
یا ریت الجرح ما یطیب واظل آنی علی هالحال
افقد بحرقة صوابی حتی اتذکر القتال
عزیز الرسام
کلمات کلیدی :
--:--
--:--