آهنگ سرما نزدیکه مهدی یراحی

سرما نزدیکه

مهدی یراحی


آروم بود، میرفتی، قلبم با تمام جاده میرفت
پاییز و حس کردم تازه، فهمیدم سرما نزدیکه

لرزیدم، برگا ریخت، تنهاییم تمام شهر و پر کرد
میرفتی، میدیدم از دور، رو سرت چترا وا میشن

میرفتی، تا تمام دنیا، شاهد سقوطه، عاشق تو باشه
میرفتی، با شکستن من، انتقام چیو از خودت بگیری

دلتنگی، تنهایی، مفهوم تمام بودنم شد
میسوزم، از سرما هر روز، این داغ و کی جز من دیده

لرزیدم، برگا ریخت، تنهاییم تمام شهر و پر کرد
میرفتی، میدیدم از دور، رو سرت چترا وا میشن

میرفتی، تا تمام دنیا، شاهد سقوطه، عاشق تو باشه
میرفتی، با شکستن من، انتقام چیو از خودت بگیری
کلمات کلیدی :
--:--
--:--