آهنگ خاک مهدی یراحی

خاک

مهدی یراحی

دارم از سرزمین داغ دیدم
از این خاک پر از پرواز میگم
هنوز‌م زیر بارونه گللس
دارم از غربت اهواز میگم
هوا هر روز آب کمتر
تمام کار مردم انتظار
مگه می‌شه نشه کاری واسعش کرد؟

واسه خاکی که اینقدر درد داره
آخه تا کی‌ واسه حال هوامون
قراره رده بارون رو بگیریم
واسه آبادی یک جای دیگه
نباید جون کارون رو بگیریم
نباید جون کانون رو بگیریم
توئه که عمرتو تو جنگ بودی
تو که با گاز خردل اشانای
خدائی این هوای غرق در خاک
چه فرقی می‌کنه با شیمیایی
یه شهری که طلا توئه رقش
بذار خونه تنش خرج تنش شه
یه خاکی که به دونی‌ نفت میده
بذار چند قطرشم خرج خودش شه

آخه تا کی‌ واسه هوامون
قراره رده بارون رو بگیریم
واسه آبادی یکجای دیگه
نباید جون کارون رو بگیریم
نباید جون کارون رو بگیریم
کلمات کلیدی :
--:--
--:--