آهنگ بارانا بنیامین

بارانا

بنیامین

زیبایی ؛ نکن منو هوایی
گیرایی نکن ؛ تو که گیرایی
لالایی بخون؛ تو که بارونی
آرومم کن که بارانایی

بارانا بارانا بارانا
بارانا بارانا بارانا

You Wanna Stay With Barana
Barana Is You Life's phenomena...

Wanna . . . . Barana . . . phenomena . . . Barana

دستامو بگیر ؛ تو که همراهی
اسمم رو بگو ؛ هر جور که می خواهی
اطرافم بمون ؛ تو که دلخواهی
حرفاتو بگو . . . با دلم گاهی
مجذوبم نکن به زیبایی
مغلوبم نکن به تنهایی
این همه بی رحم نباش ؛ مرعوبم نکن
مرعوبم نکن به جدایی
--:--
--:--