آهنگ نمی فهمه حالم بده رضا شیری

نمی فهمه حالم بده

رضا شیری

نمی فهمه حالم بده.
هوای چشام بدجوری ابریه.
دلم تنگه و غرق بی صبریه.
چه حس غریبی، چه بد حالیه.
که هستی ولی جای تو خالیه.
خودش رو یکی جای تو جا زده.
یکی که نمی فهمه حالم بده.
یکی که فقط فکرش اینه بره.
نه دل داره نه غصه نه خاطره.
میخواد که نبودش رو حاشا کنم.
بره من بشینم تماشا کنم.
نمی فهمه که خیلی زود میشه دید.
همش میگه دنیا رو جدی نگیر.
یکی جای تو این روزا با منه.
که سرده نگاش جنسش از آهنه.
که نسبت به اسمم لباش بی حسه.
دلم کی دوباره به تو میرسه.
میخواد که نبودش رو حاشا کنم.
بره من بشینم تماشا کنم.
نمی فهمه که خیلی زود میشه دید.
همش میگه دنیارو جدی نگیر.
یکی جای تو این روزا با منه.
که سرده نگاش جنسش از آهنه.
که نسبت به اسمم لباش بی حسه.
دلم کی دوباره به تو میرسه.
--:--
--:--