آهنگ عاشقی یعنی همین رضا شیری

عاشقی یعنی همین

رضا شیری

سختته نفس بکشی
گریه کن سبک تر بشی
بی دلیل رفت حق داری
که دور تو قفس بکشی
بی گناه گریه کن
هی بگو آه گریه کن

گریه کن بشین
عکس عشقتو ببین
ولی جای گله نیست
عاشقی یعنی همین
حق داری بهونه
از هر چیزی بگیری
ولی حق نداری بری

بی کسی تمومِ توئه
لحظه هایِ شومِ توئه
گریه کن هیچ راهی نیست
که ابر غم رو بومِ توئه
بی گناه گریه کن
هی بگو آه گریه کن...
--:--
--:--