آهنگ موی مشکیت رضا شیری

موی مشکیت

رضا شیری

موی مشکیتو میبندی هنوز از بالا
کی مث من تو رو دوست داشته بگو تا حالا

نرو لجبازی نکن
خودتو راضی نکن
که بری از پیش من
با دل من بازی نکن

نرو لجبازی نکن
خودتو راضی نکن
که بری از پیش من
با دل من بازی نکن

بیا یه کاری بکن بدون تو میمیرم
دستای غمو بدون تو نباشی میگیرم
شب و روزمو یکی کرده غم نبودت
به جز بی معرفتی چی داری تو وجودت


دستای گرمتو تو دستای سرد کس دیگس
اونی که دوست داره اون نیست اون کس دیگس
اونی که دوست داره منم
به خدا گولت نمیزنم
تو بیا بازم به دیدنم

بیا یه کاری بکن بدون تو میمیرم
دستای غمو بدون تو نباشی میگیرم
شب و روزمو یکی کرده غم نبودت
به جز بی معرفتی چی داری تو وجودت
--:--
--:--