آهنگ نمیشنوم حرفاتو رضا شیری

نمیشنوم حرفاتو

رضا شیری

یادته یکمی قبل تر به قبلا که قلبمو واسه تو دادم رفت
یادته یکمی قبل تر میگفتم باهام حرف بزن حرفات دوای دردن
دیگه نمیشنوم حرفاتو نمیگیرم دستاتو هر کاری واست کردم نیومد به چشمات خب
نمیشنوم حرفاتو نمیگیرم دستاتو هر کاری واست کردم نیومد به چشمات خب

کی مثل من میشه برات میتونه آرومت کنه
کی مثل تو میشه برام قلبمو داغونش کنه
دیگه نمیشنوم حرفاتو نمیگیرم دستاتو هر کاری واست کردم نیومد به چشمات خب
نمیشنوم حرفاتو نمیگیرم دستاتو هر کاری واست کردم نیومد به چشمات خب

یادته یکمی قبل تر به قبلا که قلبمو واسه تو دادم رفت
--:--
--:--