آهنگ از غمت دارم می میرم رضا شیری

از غمت دارم می میرم

رضا شیری


کی به تو غم و داد که بشی دلتنگ
اون تورو هی می سوزوند دل سنگ
اون چرا موندی به پاش که بشه چشمات گریون
می بینم که چشات شده باز همرنگ خون
به دل تو نشوند دل سنگ اون
تورو هی می سوزوند همیشه همه جا آسون
از غمت دارم میمیرم منم مثل تو دلگیرم
پیش تو دیگه می مونم نه نمیرم
کی به تو غم و داد که بشی دلتنگ
اون تورو هی می سوزوند دل سنگ
اون چرا موندی به پاش که بشه چشمات گریون
می بینم که چشات شده باز همرنگ خون
به دل تو نشوند دل سنگ اون
تورو هی می سوزوند همیشه همه جا آسون
از غمت دارم میمیرم منم مثل تو دلگیرم
پیش تو دیگه می مونم نه نمیرم
--:--
--:--