آهنگ مهتاب تو فانوس رضا یزدانی

مهتاب تو فانوس

رضا یزدانی

مهتاب تو فانوس , چالوس تا دریا
پوشیدن موجا تو بطن یک رویا
هم باور و هم پا , از کافه تا مترو
سرگیجه تو رویا با عطر اسپرسو
از سینما فرهنگ با برف تا دربند
دستها گره خورده لبخند در لبخند
شب با صدای تو , شمع و تو و گیتار
شبهای بیخوابی , تاریخ بی تکرار
رقص جنون آمیز زیر تن بارون
چشم و دل و بستن رو منطق و قانون
لبریز شعر نو از دفتر سهراب
هم پرسه با فرهاد , توی شب مهتاب

گز کردن پاییز بو کردن برگا
یک استکان چایی تو دل دل سرما
تعطیلی اخبار دنیا همین خونس
قهر تو آتیش , لبخندت آتش بس
رویا همین شعره , در انعکاس تو
هر لحظه با تو , یک اتفاق نو
دنیا همین لحظه اس , امروزو باور کن
بی واژه میخونم , حرفامو از بر کن
فردای واهی رو به آدما بسپار
به آدمای تو روزنامه و اخبار
--:--
--:--