آهنگ فرشته ی مرگ کامنت

فرشته ی مرگ

کامنت

یا امروز یا که فردا
نوبت تو میرسه از راه

این نه دست من
و نه دست تو
یکی میره
یکی میاد
باز روز از نو

کار من بردن تو از اینجاست
حسرت من از تنهایی
و ترس تو از ندیده هاست

این نه دست من
و نه دست تو
یکی میره
یکی میاد
باز روز از نو

اما فکر من
تنها به بودن با توست

همه فکر من
تنها به بودن با توست

اما فکر من
تنها به ...

اما فکر من
تنها به بودن با توست

همه فکر من
تنها به بودن با توست

اما فکر من
تنها به بودن با توست

همه فکر من
تنها به ...
کلمات کلیدی :
--:--
--:--