آهنگ اینجوری نگام نکن بابک مافی

اینجوری نگام نکن

بابک مافی

اینجوری نگام نکن
از خودت جدام نکن
عاشقمو عاشق بی قراره
افتاده به پای خودت
اونی که برای خودت
میمیره و جون میگیره دوباره
دلت اخه پیش کیه
راه تو با من یکیه
اونی که تو میخواستی همونم
اسمتو فقط رو لبم
شده کار روزو شبم
خودمو به قلبه تو برسونم
باید بگم
عاشق شدم
شاید این بار بزنی دلتو
به دریا
باید بشی
سهمه خودم
هر روز میکشی منو
دلخوشم به فردا
دل خوش شدم به فردا

نمیدونی دیدنت
لحظه خندیدنت
بهترین لحظه است واسه دل دیوونم
فرصتمون میگذره
دیوونگی بهتره
دیوونگی کن بذار سرتو رو شونم
بذار سرتو رو شونم
باید بگم
عاشق شدم
شاید این بار بزنی دلتو به دریا
باید بشی سهم خودم
هرروز میکشی منو دلخوشم به فردا
دلخوش شدم به فردا
--:--
--:--