آهنگ قهوه تلخ مهران مدیری

قهوه تلخ

مهران مدیری

ای گلُم لای لای
خوشگِلُم لای لای
غرقِ نگاهت
نورِ مهتابی
برکه‌ی آبی
آرزویِ دل چشمِ سیاهت
چشم سیاهت غرقِ نگاهت
ابرِ غمُم را ببارون سر راهت
آی ببارون سرِ راهت
هاااااای آاای آی
اشکِ امان امان امان امان امان
امان امان امان امان
امان امان امان امان
شُد گلِ شادی
شد گل شادی
گریه‌ی شوقِ مهربان، تابُ توان
مهرِ من، جانِ جهانم
آرزویِ دیدنت، خندیدنت مثلِ سرابه
بی تو دلُم غرقِ در این مستُ خراب
عزیزُم مست و خرابه
غنچه‌ی مهرِت خُفته یُم نشکُفته یُم چون گلِ پرپر بر آبه

ای گلُم لای لای
خوشگِلُم لای لای
غرقِ نگاهت
نورِ مهتابی
برکه‌ی آبی
آرزویِ دل چشمِ سیاهت
چشم سیاهت غرقِ نگاهت
ابرِ غمُم را ببارون سر راهت
آی ببارون سرِ راهت
--:--
--:--