آهنگ بارون بابک مافی

بارون

بابک مافی

گفتنی هام کم نیست
اگه تو برگردی
گفتنی هام به تو
تویی که نامردی

نمی دونی که چیکار کرد
نگاهت با من
می دونستم که یه روزی
تو می مونی یا من

بارون، ببار رو اشک چشمام
تا اون نبینه گریه کردمو
نبینه غصه می خورمو، تنهام

بارون، ببار رو اشک چشمام
تا اون نبینه گریه کردمو
نبینه غصه می خورمو، تنهام

گریه کردم زیر بارون
وااای خداااا...

هم منو دوس داری
هم بهم می خندی
هم یه وختایی چشاتُ
روی من می بندی

هم عذابم می دی
هم نگاهت زیباست
هم حواست پٓرته
هم حواست اینجاست

بارون، ببار رو اشک چشمام
تا اون نبینه گریه کردمو
نبینه غصه می خورمو، تنهام
بارون، ببار روی اشک چشمام
تا اون نبینه گریه کردمو
نبینه غصه می خورمو، تنهام

گریه کردم زیر بارون
وااای خداااا...
کلمات کلیدی :
--:--
--:--