آهنگ حواسم نیست بابک مافی

حواسم نیست

بابک مافی

باز خوندم واسه تو ه
مون جوری هنوز موندم واسه تو
میمیرم بگی به من احساستو
میمیرم میمیرم میمیرم

حواسم نیست شدی همه کس من
حواسم نیست تویی دلواپس من

حواسم نیست …

باز خوندم واسه تو همون جوری هنوز موندم واسه تو
میمیرم بگی به من احساستو میمیرم میمیرم میمیرم

حواسم نیست شدی همه کس من حواسم نیست تویی دلواپس من
حواسم نیست …
کلمات کلیدی :
--:--
--:--