آهنگ همدست گروه سون

همدست

گروه سون

کنارت چقدر حال من بهتره ، از اون حالی که این روزا میشه داشت
اگه دنیا هر چی که داشتم گرفت ولی دست تو رو توی دستام گذاشت
بگو تا کجا میشه هم دست بود ، تو راهی که بیراهه هم پای ماست
تو صبحی که تاریکتر از شبه، تو این شب که کابوس رویای ماست
با چشمات پر کن نگاه من و که یه عمر از وهم خالی تره
حقیقی ترین لحظه هام وببین که از ارزو هم خیالی تره
بگو تا کجا میشه هم دست بود ، تو راهی که بیراهه هم پای ماست
تو صبحی که تاریکتر از شبه، تو این شب که کابوس رویای ماست
--:--
--:--