آهنگ مثل یه مرد گروه سون

مثل یه مرد

گروه سون

پشت سرم چشمت گریه نکرد رفتم
گریه نکردم و مثل یه مرد رفتم
دستاتو ها کردم یخ نزنن بی من
گذشتم از عشقت با دست سرد رفتم

یادت نیاوردم دوباره چیزی رو
بهت نگفتم باز واسم عزیزی تو
پس دادمش بهت دار و نداری که
همیشه می خواستی به پام بریزی تو

دستمو ول کردی خیلی دل دل کردی
اما من جدا نمی کنم تورو از قلبم
به من ایراد نگیر که چرا دیوونه م
اگه دیوونه نباشم چجوری آروم شم

ترسیدم از رفتن از اینکه تنها شم
وقتی دلم میخواست کنار تو باشم
کنار تو بودم تا آخرین لحظه
فهمیدم این خواستن واست نمی ارزه

یادت نیاوردم دوباره چیزی رو
بهت نگفتم باز واسم عزیزی تو
پس دادمش بهت دارو نداری که
همیشه می خواستی به پام بریزی تو

دستمو ول کردی خیلی دل دل کردی
اما من جدا نمی کنم تورو از قلبم
به من ایراد نگیر که چرا دیوونه م
اگه دیوونه نباشم چجوری آروم شم

دستمو ول کردی
--:--
--:--