آهنگ من عاشقت میشم گروه سون

من عاشقت میشم

گروه سون


من عاشقت میشم
‏‎هر روز و هر لحظه
‏‎قلبم بهم میگه تو عاشق منی
‏‎شنیدم از بارون
‏‎ تو هیچ خیابونی
‏‎ بدون من قدم نمیزنی
‏‎من همه جای زندگیم
‏‎بودنتو حس میکنم
‏‎دوست داشتنت یه خواب کوتاه نیست
‏‎اونقدر گرفتار توام
‏‎که اگه از دلت برم
‏‎ برای من تو زندگی جایی نیست
‏‎ نمیدونی که چقدر
‏‎لحظه های دیدنت
‏‎ واسم نفس گیره
‏‎تو میری و
‏‎خودم میمونم و
‏‎چشمام دنبال تو میره
‏‎من عاشقت میشم
‏‎هر روز و هر لحظه
‏‎ قلبم بهم میگه تو عاشق منی
‏‎شنیدم از بارون
‏‎ تو هیچ خیابونی
‏‎بدون من قدم نمیزنی
‏‎من عاشقت میشم
‏‎هر روز و هر لحظه
‏‎قلبم بهم میگه تو عاشق منی
‏‎شنیدم از بارون
‏‎تو هیچ خیابونی
‏‎بدون من قدم نمیزنی
‏‎قدم نمیزنی

‏‎شنیدم از بارون
‏‎داری پای به پای اون بغضاتو میباری
‏‎مث من به عشق و دلتنگی گرفتاری
‏‎تو باید بدونی که
‏‎داره تموم میشه فاصله بینمون
‏‎بیخوابی هر شب
‏‎داره لحظه لحظه از چشام جدا میشه
‏‎نفسم با فکر تو دوباره وا میشه
‏‎تو یه چشم بهم زدن کنار هم هستیم
‏‎شاید همین فردا
‏‎ شاید همین فردا
‏‎من عاشقت میشم
‏‎هر روز و هر لحظه
‏‎قلبم بهم میگه تو عاشق منی
‏‎شنیدم از بارون
‏‎تو هیچ خیابونی
‏‎بدون من قدم نمیزنی
‏‎من عاشقت میشم
‏‎ هر روز و هر لحظه
‏‎قلبم بهم میگه تو عاشق منی
‏‎شنیدم از بارون تو هیچ
‏‎خیابونی بدون من قدم نمیزنی
--:--
--:--