آهنگ زندگی محمد علیزاده

زندگی

محمد علیزاده

زندگی
زندگی
زندگی منی تو
زندگی
زندگی
چرا نمی شه بی تو؟
جون و دل کی بودی؟
بگو آخه چی بودی؟
دل منو به این زودی بگو چرا ازم ربودی؟
دل بیچاره گیر افتاد
عاشق تو شدم ای داد
همیشه هواتو می خواد اون دلی که دادی به باد
آرامش من
باید بشه من
کاری بکنم بشه تو بشی دنیای من
رویای منی
دنیای منی
اینقدر خواستنی
عشقم من تو شدم یا تو منی؟
نمی بینیم هیشکیو
آخه تورو دیگه دارمت
معمولی نه ها تورو طور دیگه دارمت آره جور دیگه دارمت
آرامش من
باید بشه من
کاری بکنم بشه تو بشی دنیای من
رویای منی
دنیای منی
اینقدر خواستنی
عشقم من تو شدم یا تو منی؟
آرامش من
باید بشه من
کاری بکنم بشه تو بشی دنیای من
رویای منی
دنیای منی
اینقدر خواستنی
عشقم من تو شدم یا تو منی؟
--:--
--:--